Actualité

Les vœux de fin d'année du Couple grand-ducal

31.12.2021 Communiqués
© Maison du Grand-Duc / Marion Dessard
De Grand-Duc an d’Grande-Duchesse, zesumme mat hirer Famill, soen Iech Merci fir déi léif Opmierksamkeeten a Messagen, déi si kritt hunn an déi hinne besonnesch um Häerz leien. Déi groussherzoglech Koppel wënscht Iech all Guddes fir 2022.
Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ainsi que leur Famille vous remercient pour toutes les attentions et messages de soutien que vous leur avez adressés et auxquels ils accordent beaucoup d’importance. Le Couple grand-ducal vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.
Der Großherzog und die Großherzogin, gemeinsam mit ihrer Familie, bedanken sich bei Ihnen für die netten Aufmerksamkeiten und Nachrichten, die sie bekommen haben und die ihnen sehr am Herzen liegen. Das großherzogliche Paar wünscht ein frohes neues Jahr 2022.
The Grand Duke and Grand Duchess, as well as their Family, would like to thank everyone for the attention and messages of support that they have received, and to which they attach great importance. The Grand Duke and Grand Duchess extend their best wishes for the New Year.