Actualité

67e anniversaire du Grand-Duc

© Maison du Grand-Duc / Marion Dessard

Alles Guddes fir de Gebuertsdag!

De Grand-Duc seet Iech Merci fir all Är léif Wënsch!

Joyeux Anniversaire !

Le Grand-Duc vous remercie pour tous vos vœux !

Alles Gute zum Geburtstag!

Der Großherzog bedankt sich für die vielen lieben Wünsche!

Happy Birthday!

The Grand Duke thanks you for all your kind wishes!