Actualité

Lancement vun der neier Internetsäit fir Kanner - kids.monarchie.lu

27.09.2023

Communiqués

Fir d’Schoulrentrée huet d’Maison du Grand-Duc eng zousätzlech Versioun vun hirer Internetsäit Monarchie.lu lancéiert, déi sech speziell un d’Kanner riicht. D’Säit fënnt een a véier Sproochen (Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch an Englesch) op dëser Adress:

E faarwegen Universum, deen aus siwen eemolegen Zeenen zesummegesat ass, encouragéiert d’Kanner dozou, d‘Lëtzebuerger Monarchie an déi groussherzoglech Famill op eng spilleresch a fir si ugepasste Manéier z’entdecken. Bei engem Quizz kënnen déi jonk Visiteuren hiert Wëssen zum Thema dann och nach testen.